Werken met Madolex

Madolex koppelt haar hooggekwalificeerd personeel aan een specifieke klantvraag. Zo worden enerzijds medewerkers van Madolex ingezet om uw productiemachines draaiende te houden door onderhoud, herstelling en revisie van het machinepark, als ook door preventieve controles én het oplossen van storingen. Anderzijds ondersteunen onze optimalisatiecoaches in het opzetten en implementeren van een continu verbeterproces bij industriële bedrijven. Alle medewerkers staan garant voor een optimalisatie van de productieprocessen met rendementsverhoging en kostenbesparing als uiteindelijk resultaat. Hiermee benutten we het verborgen potentieel bij uw mens en machine en dus meer toegevoegde waarde voor producerende bedrijven realiseren. Dat is onze missie, waardoor er de maakindustrie in Nederland en West-Europa kunnen behouden.