Van stoommachines naar het digitale tijdperk. Lang leve de onderhoudsmonteur!
10 november 2020 

Van stoommachines naar het digitale tijdperk. Lang leve de onderhoudsmonteur!

De blik op de toekomst

De wereld om ons heen verandert in een gigantisch tempo. De economie draait op volle toeren en de aanbodzijde kan vaak moeilijk aan de vraag vanuit de markt voldoen. De digitalisering neemt een enorme vlucht. Big data, internet of things en smart industry zijn de hedendaagse tendensen. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen, dat productieprocessen op andere wijze beheerst kunnen worden dan voorheen. De toepassing van de digitale mogelijkheden is een voorwaarde om nu en in de toekomst op een adequate wijze te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de markt. Productiemiddelen zullen optimaal moeten worden ingezet voor een zo efficiënt en effectief mogelijk proces. Kwalitatief en kwantitatief een maximale output, bij minimale verspillingen. De voorziene ontwikkelingen hebben niet alleen effect op het ontwerp en de initiële aanpassingen binnen productieprocessen. Ook binnen de onderhoudsfunctie zal herontwerp plaats gaan vinden.

De eerste stappen

Het organiseren van het onderhoud van productiemiddelen laat reeds gedurende een langere periode een verschuiving zien van curatief naar preventief. Dit levert al zijn voordelen op binnen de beheersing van productieprocessen. Verdere minimalisering van de verspillingen (LEAN-gedachte) noodzaakt de omslag naar voorspellend onderhoud. Maar ook de toepassing van optimalisatieprincipes en -methodieken binnen de onderhoudsfunctie. Daarnaast zal de verandering van de onderhoudsfunctie ook een wijziging van de werkzaamheden van de onderhoudsmonteur met zich mee gaan brengen.

Efficiëntere invulling van eigen rol noodzakelijk

Het is te voorzien, dat de onderhoudsmonteur van de toekomst een behoorlijke kennis moet hebben van de optimalisatieprincipes en -methodieken. Dit wordt niet alleen gevraagd vanwege de integrale aanpak voor een optimaal productieproces, maar ook voor een effectieve en efficiënte invulling van de eigen rol is dit een noodzakelijke aanpassing. De inzet van integrale (verbeter)trajecten is voor een deel gebaseerd op het gebruik van digitale data. Het gebruik van deze data zal ook een verandering voor de onderhoudsmonteur met zich mee gaan brengen. Het onderhoud gaat om andere kwaliteiten van de monteur vragen.

Versie 4.0 is al realiteit

De veranderingen dringen namelijk steeds meer door in de dagelijkse realiteit. Het (kunnen) analyseren van gegevens vanuit het onderhoudsproces, is onderdeel geworden van de functie van de onderhoudsmonteur. Toepassing en gebruik van software wordt gevraagd waarbij de tablet, naast de steeksleutel, onderdeel is geworden van de gereedschapskoffer van de onderhoudsmonteur 4.0.

Reactie plaatsen