Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld omtrent uw belang en betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van de website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar en beheerder van de website. 

Webformulieren

Op deze site kunnen gebruikers bij het contactformulier en reactieformulier op een openstaande vacature informatie verstrekken zoals hun naam, e-mailadres, CV, motivatiebrief en het onderwerp waar ze graag meer over willen weten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevens die door de klant aan Madolex B.V. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven en hiermee wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Echter, wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken zal Madolex B.V. dit gehoorzamen.

Links

Deze website bevat links naar andere websites. Madolex B.V. is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Madolex B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Klantreferenties

Madolex maakt op de website gebruik van quotes die afkomstig zijn van huidige klanten. Deze zijn goedgekeurd door desbetreffende persoon en eventueel zijn/haar leidinggevende.

Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Deze zijn hier in te zien: