Nieuwe versie Metaalunievoorwaarden per 1 januari 2019

MVO

Per 1 januari 2019 wordt door Madolex de nieuwe Metaalunievoorwaarden versie 2019 gebruikt. De Metaalunie deponeert deze nieuwe voorwaarden op 1 januari bij de rechtbank te Rotterdam. Vanaf 1 januari zijn deze nieuwe voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten. Op aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten uitgebracht en gedaan voor 1 januari 2019 blijven de Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing. Bekijk hier de Metaalunievoorwaarden 2019.