Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019. Deze zijn hier in te zien: